abril 15, 2024
Els museus de territoris rurals de Catalunya com a altaveus per a la transformació social de la ciutadania

En el marc del projecte «Els museus de territoris rurals de Catalunya com a altaveus per a la transformació social de la ciutadania» executat per Treball Solidari i Fundació MUSOL i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, s’han convidat persones expertes en el sector museístic i de la gestió del bé comú perquè ens oferissin la seva visió mitjançant la redacció d’uns articles.

Liliane Cuesta, conservadora de museu en Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias de València, analitza el paper que juguen les dones en l’àmbit concret dels museus locals en entorns rurals, posant el focus en els processos patrimonials d’identificació, conservació i documentació del patrimoni cultural, material com a immaterial, i en la seva museïtzació.
En aquest article es recalca la importància de considerar el gènere quan s’estudia, es conserva i es documenta el patrimoni cultural immaterial i es subratlla el paper social que poden jugar els museus com a garants de la igualtat de gènere.

Javier Rodrigo, coordinador de Transductores, ofereix un’ aproximació teòrica per repensar els béns comuns i la gestió comunitària aplicada a museus a partir del marc de treball de l’economia social i solidària, a partir de la pregunta sobre quin podria ser el paper del museu en el marc politicosocial actual. En paraules de l’autor «no es tracta d’advocar per un discurs radical, sinó més aviat per presentar una sèrie de reflexions i perspectives diferents que desafiïn i provoquin la reconsideració del paper d’aquestes institucions. Fins ara, aquestes han estat fortament arrelades en el neoliberalisme, el turisme cultural i el paradigma del creixement i el desenvolupisme.»

Aquestes reflexions sorgeixen des de la necessitat de replantejar i democratitzar els processos de presa de decisions en l’àmbit cultural.

A continuació podeu accedir i descarregar els articles, en la seva versió en català i en castellà: