Visita a las mujeres de Pix’ab’al - Treball Solidari

marzo 6, 2018
Visita a las mujeres de Pix’ab’al

Ayer visitamos a las mujeres de Pix’ab’al, beneficiarias del proyecto para reducir la desnutrición infantil. Fue una jornada muy emotiva, compartir con las madres e hijos, poder constatar que les estamos realmente ayudando. Algo tan sencillo para nosotros como es poder comer huevos tres veces por semana, para estos niños y niñas puede marcar su desarrollo no sólo físico sino también mental e intelectual.

Ahir visitem a les dones de Pix’ab’al, beneficiàries del projecte per reduir la desnutrició infantil. Va ser una jornada molt emotiva, compartir amb les mares i fills, poder constatar que els estem realment ajudant. Alguna cosa tan senzill per a nosaltres com és poder menjar ous tres vegades per setmana, per a aquests nens i nenes pot marcar el seu desenvolupament no només físic sinó també mental i intel·lectual.