Impacto de los microcréditos en las mujeres - Treball Solidari

julio 5, 2018
Impacto de los microcréditos en las mujeres

Cuál es el impacto de los microcréditos en la vida de las mujeres? un equipo de investigadores de la universidad de Parma (Italia) visitó a una selección aleatoria de usuarias del Confía en Mallorca: les acompañamos a Son Gotleu por la mañana y a Sineu por la tarde. Se fueron encantados con las historias de estas valientes mujeres.

Quin és l’impacte dels microcrèdits en la vida de les dones? un equip d’investigadors de la universitat de Parma (Itàlia) va visitar a una selecció aleatòria d’usuàries del Confia a Mallorca: els acompanyem a Son Gotleu al matí i a Sineu a la tarda. Es van ser encantats amb les històries d’aquestes valentes dones