MISSIÓ I VALORS

                                                                     

 

Missió
“Ajudar a les persones que viuen en condicions de vulnerabilitat o pobresa, perquè tinguin oportunitats i puguin viure dignament del seu propi treball”

Valoris
“El Desenvolupament humà és la llibertat real que tenen les persones, per poder participar en la construcció de la seva societat d'acord als seus valors i prioritats”

L'ésser humà com a eix central de les polítiques de cooperació, entenent que ha de ser el beneficiari directe de les mateixes però també un agent actiu. Per poder actuar lliurement, les persones necessiten gaudir de salut, tenir coneixements i accés als recursos materials que precisen per viure.1. “El Treball és un dret i una necessitat que tenim totes les persones per poder desenvolupar-nos”.
Per obtenir els seus ingressos la major part de la població necessita treballar. Però l'existència de el “treball empobrit” fa que moltes persones treballin llargues jornades i no puguin amb prou feines subsistir. Per això l'objectiu de Treball Solidari és ajudar al fet que les persones puguin obtenir uns ingressos suficients del seu treball per viure dignament.

2. “No existeixen persones pobres, sinó persones que viuen en condicions de pobresa”. La pobresa no és intrínseca al gènere humà, i per tant no es pot qualificar a una persona com a “pobra”.
Moltes persones que viuen en una situació de gran carestia mostren un enorme potencial, i no són capaços de realitzar-ho per falta d'oportunitats. Entenem a les persones, no com a part del problema, sinó com a part de la solució.

3. “L'autoocupació és una reposada de la necessitat enfront de l'escassetat de treball”
Quan no existeixen sistemes de cobertura social o familiar, les persones no poden permetre's quedar-se parades. Si no troben ocupació al mercat laboral, es posen a treballar amb allò que tenen a mà per poder generar uns ingressos, per mínims que aquests siguin.

4. “L'accés al capital és una eina per empoderareconòmicament a les persones”
Per poder engegar, consolidar o millorar qualsevol negoci d'autoocupació, per petit que aquest sigui, es necessita capital (en forma de diners, mercaderia, equipaments…). L'accés al capital genera oportunitats, atorguen poder a les persones tant per treballar o per augmentar els seus ingressos econòmics. Una forma d'accedir al capital és mitjançant el crèdit de tercers.

5. “La persones en situació de pobresa són dignes de confiança i tenen dret al crèdit per empoderarse econòmicament”
A les persones que viuen en situació de pobresa se'ls ha negat sempre l'accés al crèdit comercial, condemnant-los a acudir als usureros. No eren “dignes” de confiança. El microcrèdit, utilitzat des de finals dels anys 70 com a eina de lluita contra la pobresa, ha demostrat que les persones vulnerables són capaces i poden assumir el compromís de retornar un crèdit. Afavorim l'accés a capital mitjançant la concessió de microcrèdits basats en la confiança i compromís personals.


entreuentrar
© Treballsolidari.orgcreat en Bluekea