HONDURAS

“Enfortir capacitats de 22 Unitats Comunitàries d'Estalvi i Crèdit (UCACs)”

DESCRIPCIÓ
Enfortiment de les capacitats administratives, comptables i tecnològiques de les sòcies/us i directives/us de 30 Unitats Comunitàries d'Estalvi i Crèdit (UCACs) de Choluteca, Valle i Comayagua.
Les UCACs, són agrupacions de caràcter local constituïdes jurídicament com a societats anònimes que atorguen serveis financers (estalvi i crèdit) a través de l'autogestió de recursos propis i de tercers.

DESTINATARIS
Les beneficiàries són 600 dones de localitats rurals del Sud del país.

FINANÇAMENT
Govern dels Illes Balears. 118.296 €

EXECUCIÓ
Setembre 2009 a octubre 2010

SOCI LOCAL 
FUNDAHMICRO
PROJECTES ANTERIORS

2007  Govern dels Illes Balears. Creació d'un programa de micrcrédito per a habitatges dignes 81.064,38 €
2007  Ajuntament de Palma. Ampliació del programa d'Educació per a dones acte emprades 15.442,00 €
2006  Govern dels Illes Balears. Creació 4 guarderies per a nens/as de famílies d'escassos recursos 102.722,44 €
2006  Ajuntament de Palma. Ampliació Programa de microcrèdit d'Endavant al Dpto de Intibucá 22.108,00 €
2005  Ajuntament de Palma. “Creació d'un Programa de capacitació en salut i gènere per a dones de l'àrea rural en els Departaments de Atlántida i Colón” 32.224,00 €
2004  Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat. “Creació de 7 Bancs Comunals” 30.000,00 €
2003  Govern dels Illes Balears. Creació i enfortiment de 5 UCACs 30.224,00 €
2002  Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat. “Creació de 8 Bancs Comunals de Unamupoh” 15.000,00 €
2001  Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat. “Creació de 5 Bancs Comunals de Unamupoh” 15.000,00 €

entreuentrar
© Treballsolidari.orgcreat en Bluekea