GUATEMALA

Dones indígenes de Solola, San José de Chacayai Santa Lucia Utatlan treballant per reduir la desnutrició en nens/as menors de 5 anys

 

El projecte pretén contribuir a la reducció de la desnutrició en nens i nenes menors de 5 anys a través de les següents intervencions;

 • Augmentar i diversificar la producció agrícola a través de la implementació d'horts integrals agropecuaris per aconseguir que 450 famílies millorin la seva dieta mitjançant una alimentació nutritiva i equilibrada.
 • Promoure la capacitació de 450 dones en pràctiques bàsiques d'educació nutricional orientades a l'alimentació del nen/a.
 • Formar a 120 promotores/és comunitàries/us, amb la finalitat de proporcionar assistència tècnica a productors de infra o subsistència i participar en el monitoreo dels horts integrals agropecuaris.

En finalitzar el projecte s'haurà dotat a les dones indígenes participants en el mateix dels tres municipis on es desenvolupa projecte, de les eines necessàries perquè puguin millorar la dieta dels nens i nenes menors de 5 anys de les seves comunitats, amb el que no solament estarien contribuint al seu propi  

DESTINATARIS

Dones indígenes i nens menors de 5 anys

FINANÇAMENT 

AECID 364.200,00 €

EXECUCIÓ 

2017 A 2019

SOCI LOCAL

CEDEPEM
Projecte per a la transformació Econòmica, Social i Organitzativa de les dones Mam de l'Altiplà Marquense – QyaChiysb’*il (dones pel seu desenvolupament)


DESCRIPCIÓ 

El “Projecte per a la transformació Econòmica, Social i Organitzativa de les dones Mam de l'Altiplà Marquense – QyaChiysb’*il (dones pel seu desenvolupament)” impulsa iniciatives econòmiques productives vinculades amb la sobirania i seguretat alimentària a 300 dones mam de l'Altiplà Occidental del departament de Sant Marcos, dels municipis de Rio Blanco i Comitancillo situades en 6 comunitats, el Préssec, les Pomes i Lloma Gran del municipi de Rio Blanco, i Els Fonaments, Tuiquiac i Santa Teresa, del municipi de Comitancillo.

Es planteja diversificar la producció mitjançant la implementació d'horts de papa, la millora dels cultius i maneig dels arbres fruiters i la implementació de granges porcines o avícoles. Es recolzarà iniciatives individuals o col·lectives en funció de l'activitat productiva. S'estableix en el projecte un compromís amb les titulars de drets per enfortir l'economia social i solidària de la comunitat, potenciant que les participants es responsabilitzin que el benefici repercuteixi en altres dones de la comunitat.

DESTINATARIS

300 dones indígenes de Sant Marcos

FINANÇAMENT

Govern dels illes balears, 114.748,43 €

SOCI LOCAL

CEDEPEM


                                                                                                   

“Ajuda d'emergència per a les famílies damnificades per la sequera en Quetzaltenango”DESCRIPCIÓ

El projecte d'Ajuda Humanitària sorgeix com una necessitat de resposta a la crisi alimentària al país, ocasionada pels efectes de la sequera perllongada que va afectar seriosament a comunitats de municipis de 16 departaments del país; pel que el govern central va decretar l'estat de calamitat. El projecte va ser una proposta encertada que va contribuir a reduir i prevenir l'impacte generat per la crisi alimentària causada per la falta de pluja al país. Va ser una ajuda que va contribuir a mitigar l'escassetat d'aliments, mitjançant el lliurament de racions d'aliments durant tres mesos i insumos orgànics per realitzar la sembra del present any. Totes les accions van ser coordinades amb les autoritats de les comunitats, autoritats municipals i amb les juntes directives de cadascun dels grups.

DESTINATARIS

90 famílies indígenes de tres comunitats: caseriu les Creus del llogaret Pedra de Foc del municipi de Comitancillo, caseriu Cinc de Maig del municipi de Tajumulco i llogaret Chocabj del municipi de Sibinal, els tres del departament de Sant Marcos.

FINANÇAMENT

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 12.000 €

EXECUCIÓ

Octubre 2014 a Abril 2015

SOCI LOCAL

CEDEPEM


                                                                                     

“Enfortiment de les Capacitats Polític Organitzatives pels Drets de les Dones Indígenes de Quetzaltenango.”


DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte és contribuir a la governabilitat democràtica de 420 dones indígenes de 10 municipis del Departament de Quetzaltenango, treballant per al seu apoderament des dels espais de participació, i drets humans. Es pretén per tant, contribuir a l'eliminació de la discriminació i exclusió de les dones, als espais d'incidència i presa de decisions a nivell local i municipal treballant; L'enfortiment de col·lectius de dones, a través de processos de capacitació i enfortiment del lideratge per garantir la seva representació i participació en els mecanismes institucionals que elaboren polítiques públiques orientades al desenvolupament local. Enfortiment de les estructures de representació i participació de la societat civil, concretament d'associacions de dones i grups de base, mitjançant la millora de les capacitats de les organitzacions de dones indígenes en temàtiques rellevants per al seu desenvolupament i defensa dels seus drets. La sensibilització a la població del Departament sobre la importància i el dret de les dones a la participació soci política.

DESTINATARIS

420 Dones Indígenes del Departament de Quetzaltenango

FINANÇAMENT

Governo de les Illes Balears. 79.508,87 €

EXECUCIÓ

Juny 2015 a Setembre 2016

SOCI LOCAL

CEDEPEM
“Apoderament de dones indígenes mitjançant processos de diversificació productiva”


DESCRIPCIÓ

El projecte ha permès estimular la participació en l'àmbit econòmic- productiu de les dones indígenes productores de cafè, sòcies de la Federació Comercializadora de Cafè Especial de Guatemala (FECCEG), residents en els quatre departaments de l'altiplà occidental de Guatemala. S'ha generat un procés d'apoderament per garantir que aquestes dones siguin les protagonistes del seu propi desenvolupament, per a això s'ha generat un procés de diversificació productiva i comercialització, la qual cosa ha permès obtenir una major autonomia i independència econòmica pel que fa als seus marits.

DESTINATARIS

421 dones de les ètnies Mam i Quiché.

FINANÇAMENT

Ajuntament de Palma. 25.000 €

EXECUCIÓ

Novembre 2013 a Novembre 2014

SOCI LOCAL

FECCEG (Federació Comercializadora de Cafè Especial Guatemala)


                                                                                                 

“Projecte per a la transformació amb enfocament de Sobirania Alimentària i accés a l'Aigua per a les dones indígenes MAM de l'Altiplà Marquense”


DESCRIPCIÓ

El projecte pretén pal·liar la falta d'aliments entre la població rural dels municipis de Tajamulco, Comitancillo i Sibinal del departament de Sant Marcos, Guatemala,  millorant  els sistemes productius de les famílies camperoles mitjançant la implementació de 150 horts familiars,  el suport a la criança d'aus i el  aprofitament d'aigua de pluja en les comunitats on l'accés a l'aigua és limitat mitjançant la construcció de 25 cisternes subterrànies, amb la finalitat d'obtenir aigua per al consum humà i per a la producció agropecuària.

Aquestes accions es complementen amb formació i capacitació sobre  sobirania alimentària, producció agrícola, propietats nutritives dels aliments i manipulació i preparació d'aliments.

DESTINATARIS

Les beneficiàries són 150 dones indígenes que viuen en les set comunitats en les quals es desenvoluparà el projecte.

FINANÇAMENT

Junt Castella i Lleó. 137.324 €

EXECUCIÓ

Juny 2014 a Juny 2015

SOCI LOCAL

CEDEPEM (Centre Experimental per al Desenvolupament de la Petita i Mitja Empresa Rural)


                                                                                               

“Projecte de Transformació Econòmica Social per a la inclusió de les dones indígenes pobres dels Municipis Maya MAM de Quetzaltenango”


DESCRIPCIÓ

El projecte permetrà la incorporació de 550 dones indígenes de l'ètnia Maya MAM dels municipis de Sant Joan Ostuncalco, Palestina dels Alt  i Sant Martín Sacatepequez del Departament de Quetzaltenango, a processos econòmic-productius i organitzatius per incrementar els seus ingressos econòmics i el de les seves famílies, contribuint així a millorar la seva qualitat de vida.

S'actuarà en dues àrees d'intervenció complementàries.

D'una banda s'augmentarà i diversificarà la producció agrícola pel autoconsumo i la comercialització mitjançant la implementació de 350 parcel·les agrícoles.
I per un altre es milloraran les capacitats productives i s'implementessin 65 iniciatives empresarials com a eines claus del desenvolupament econòmic sostenible.  A més es crearà un fons de capital que permetrà realitzar les inversions necessàries per emprendre les activitats de producció i comerç. Aquestes microempreses permetran a les dones generar ingressos i enfortiran l'economia familiar.
DESTINATARIS
550 dones indígenes de l'ètnia Maya MAM

FINANÇAMENT
250.000 € AECID

EXECUCIÓ
Març 2016 a Juny 2016

SOCI LOCAL
CEDEPEM (Centre Experimental per al Desenvolupament de la Petita i Mitja Empresa Rural)
PROJECTES ANTERIORS

 

 • 2014  Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Ajuda alimentària a 90 famílies indígenes de Sant Marcos afectades pel terratrèmol
 • 2012  Junta de Castella i Lleó. “Soberaniaalimentària cosmovisió Maya Dones MAM de Sant Marcos” 124.832,00 €
 • 2011  Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Suport a l'enfortiment socioeconòmic i l'emancipació de les dones indígenes Mam “Spikyel Kye Qya” 
 • 2011  Govern dels Illes Balears. Apoderament integral dones indígenes MAM “KYA SAQ’BE111.644,96 €
 • 2010  Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. “Atenció damnificats tempesta Agatha” 20.000 €
 • 2010  Govern dels Illes Balears. Seguretat alimentària per recuperació de pràctiques ancestrals de cultiu. 72.960,15 €
 • 2009  Govern dels Illes Balears. Pel dret de parlar Kiat TYOLIN’A. 139.971,68 €
 • 2008  Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Suport al desenvolupo soci-comunitari de les Dones Indígenes MAM. 50.000,00 €
 • 2007  Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Suport al desenvolupament econòmic sostenible de les dones indígenes MAM. 25.000,00 €
 • 2007  Govern dels Illes Balears. Suport al desenvolupament econòmic sostenible de dones Indígenes MAM. 95.811,86 €

 


entreuentrar
© Treballsolidari.orgcreat en Bluekea