BURKINA FASO

“Promoció econòmica i social de 150 dones camperoles  de  els Municipis de Zitenga i Ziniaré”

DESCRIPCIÓ

El projecte pretén millorar les condicions econòmic-socials de 150 dones de cinc comunitats dels municipis de Zitenga i Ziniaré i indirectament millorar la qualitat de vida de les seves respectives famílies i altres membres de de les seves comunitats. El programa s'estructura de la següent manera: – Formacions en gestió de micro negocis i reforç de les capacitats d'autoestima de 150 dones: – Formació de responsables comunitaris en formulació i gestió de microproyectos. – Concessió dels Microcrèdits – Seguiment de les activitats econòmiques:

DESTINATARIS
Les destinatàries del projecte són 150 dones dels municipis de Zitenga i Ziniaré, que habiten àrees rurals.

FINANÇAMENT
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació32.814,55 €

EXECUCIÓ
Maig 2015 a Maig 2016

Estat
GASCODE
“Desenvolupament econòmic agropastoral en la comunitat de Zitenga“

DESCRIPCIÓ

El projecte pretén combatre els baixos índexs de seguretat alimentària i desenvolupament productiu del municipi de Zitenga, a Burkina Faso, mitjançant la millora de les capacitats agropecuàries i promoció de l'ocupació de 80 persones (40 parelles); actuant conjuntament amb els esforços del Govern Burkinabé per fer de la ramaderia una eina de reducció de la inseguretat alimentària i de millora de les rendes. A més, es dividirà als beneficiaris en 3 grups conformats sobre la base de les seves característiques economico-productives, i es donarà pas a una segona fase en la qual s'impartiran capacitacions, que seran complementades amb l'aportació d'equipament i animals de cria.

DESTINATARIS
40 parelles de baixos recursos residents en la Comunitat de Zitenga.

FINANÇAMENT
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, 26.563,68 €

EXECUCIÓ
Maig 2015 a Maig 2016

Estat
GASCODE
“Dotació de recursos i eines per a la producció d'aliments per pal·liar la situació de fam en el Municipi de Nanoro”

El projecte de seguretat alimentària a la província de Boulkiémdé té com a objectiu reduir el risc de malnutrició, principalment en els col·lectius de dones i nens de cinc comunitats del municipi de Nanoro. Especificamente consite en:

DESCRIPCIÓ

Promoure la diversificació nutricional i facilitar l'accessibilitat de les llars més pobres a una alimentació bàsica i equilibrada, això es farà a través de la distribució de queviures entre les llars més vulnerables i la distribució de micronutrientes als nens malnutridos.
Diversificar i millorar significativament l'alimentació bàsica de 50 famílias a través de la distribució d'animals, la construccion de corrals així com la formació de les dones en tècniques de ganaderia d'aus de corral i petits remugants.
I finalment es formarà en educació nutricional a les mares i professionals dels centres de salut, es realitzaran visites domiciliàries per  sensibilitzar a les famílias sobre les bones pràctiques nutricionals.
DESTINATARIS
75 nens mal nodrits, 50 famílies vulnerables rebran aliments i es lliuraran animals a 50 famílies.  19.000 persones rebran coneixements sobre bones pràctiques nutricionals.

FINANÇAMENT
Governo Balear 48.623,47 €

EXECUCIÓ
Juny 2014 a Octubre 2015

Soci Local
GASCODE. Groupe d’Appui en Santé, Communication et Développement
“Implementació d'activitats agropecuàries generadores d'ingressos per a l'orfenat de Siglé”

DESCRIPCIÓ
S'ha aconseguit enfortir la situació financera de l'orfenat Jeanne Ilboudo de Siglé, en BurkinaFasso, implementant una sèrie d'activitats agropecuàries, aprofitant el mitjà rural en el qual es troba, que permetin acostar-se a un model d'autofinançament i incrementar la quantitat de recursos pel autoabastecimientode l'orfenat.
S'ha engegat un cebadero boví i una unitat lletera, s'han realitzat tasques agrícoles per garantir la producció de farratge i de cereals, i s'han millorat les instal·lacions de l'orfenat.

DESTINATARIS
115 nens orfes acollits per l'entitat local Grouped’Appui en Santé, Communication etDeveloppment (Gascode), que és qui gestiona l'orfenat.

FINANÇAMENT
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 39.931 €

EXECUCIÓ
Julio 2013 a Desembre 2014

entreuentrar
© Treballsolidari.orgcreat en Bluekea