BOLIVIA

                                                                                                                                                                                  

“Creació de l'Oficina Municipal de la Dona en Pocona”

DESCRIPCIÓ
Sota l'objectiu d'Impulsar mesures i accions per avançar en la construcció de la igualtat, l'equitat de gènere i la ciutadania plena de les dones en el Municipi de Pocona, Bolívia, la implementació de l'Oficina Municipal de la Dona en Pocona és una aposta forta pels Drets Humans i per tant serveix d'exemple a seguir per altres municipis de Bolívia. Ha de sorgir com una institució important en el suport a les dones, en coordinació amb el SLIM (Servei Legal Integral Municipal) i sota el suport i la supervisió de la Comissió de Genero de l'Honorable ConcejoMunicipal de Pocona. L'Oficina Municipal de la Dona seria una instància tècnica d'execució, dependent de l'Alcaldia directament. El projecte consisteix a crear institucionalitat municipal i aplicar com a política pública local el funcionament de l'oficina municipal de la dona, per a això és important que es defineixi la seva ubicació dins de l'organigrama del Govern Municipal de Pocona.

DESTINATARIS / USUARIS
300 dones del Municipi participaran en les activitats del projecte, sobretot en les sessions de formació. A més d'una vintena de funcionaris públics.

FINANÇAMENT
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 21.000 €

EXECUCIÓ
Abril 2015 a Febrer 2016

SOCI LOCAL
CEPAD (Centre per a la Participació i El Desenvolupament Humà Sostenible)
“Creació d'un servei d'atenció mèdica mòbil”

DESCRIPCIÓ
La present proposta consisteix en la creació d'un servei ambulatori per a atenció en salut a poblacions rurals, que per la distància i/o accés a mitjans de transport són privats de l'accés a la salut per personal capacitat i moltes vegades no poden ser atesos de forma oportuna des dels Centre Focals (Agències de Pro Dona) de ciutat intermèdia o Centres Focals urbans on Pro Dona posseeix consultoris mèdics.

DESTINATARIS / USUARIS
2.100 dones de l'àrea rural de Cochabamba.

FINANÇAMENT
Ajuntament de Palma. 24.000 €
Any d'aprovació : 2010

RESULTATS OBTINGUTS

En el mes de Novembre es van iniciar les activitats del projecte, que pretén brindar serveis de salut a les famílies de l'àrea rural del departament de Cochabamba, per a això es dotarà d'una ambulància amb l'equipament necessari per atendre especialment a dones embarassades i a menors de cinc anys.

EXECUCIÓ
Novembre 2013 a Agost 2014


entreuentrar
© Treballsolidari.orgcreat en Bluekea